New York
Personal Injury Lawyers

Call Today for a Free Consultation
212-514-5100
Feel free to call us 24/7

  

Blog – EN

High moral and ethics standards.

Failure to clean subway station results in a lawsuit

In a recent personal injury case involving a slip and fall, a subway rider was walking down a staircase inside the station when he was injured.  The injured person slipped on a discarded MetroCard left on the staircase.  As a result of his fall, the injured subway rider had a severe fracture to his leg which required surgical repair. In cases involving slip and falls on debris, it is important for the entity responsible for maintaining the premises to show they did everything required of them before claiming they are not liable.   The injured subway rider sued the New York City...

Continue reading

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w metrze?

W niedawnej sprawie użytkownik metra doznał obrażeń schodząc po schodach stacji metra. Poślizgnął się on na porzuconej karcie MetroCard leżącej na schodach i doznał poważnego złamania nogi, wymagającego interwencji chirurgicznej. W sprawach dotyczących poślizgnięć i potknięć w metrze (oraz na posesjach), podmiot odpowiedzialny za sprzątanie pomieszczeń musi udowodnić, że zostało zrobione wszystko, co jest od niego wymagane, zanim będzie mógł twierdzić, że nie ponosi odpowiedzialności za wypadek.  Poszkodowany podróżny pozwał Zarząd Transportu Miejskiego miasta Nowy Jork twierdząc, że obecność porzuconych biletów MetroCard na stacji metra była permanentną i nigdy nie rozwiązaną sytuacją. W odpowiedzi przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego stwierdził, że podmiot odpowiedzialny za sprzątanie stacji metra przestrzegał regularnego harmonogramu sprzątania stacji i z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za odniesione obrażenia.  Strona poszkodowana zakwestionowała stanowisko Zarządu Transportu Miejskiego. Osoba sprzątająca stację metra zeznała...

Continue reading

How to win a slip and fall accident?

In February of 2017, our client was walking on the sidewalk with her son in Brooklyn. As she was walking past the defendant’s store, she slipped and fell on ice.  In the city of New York, if you fall on the sidewalk it is important to know who is responsible for maintaining or taking care of that sidewalk.  Generally, if the sidewalk is in front of a business, the owner of that business or property will be responsible for keeping the sidewalk safe.  In the case of our client, she fell in front of a grocery store. As a result,...

Continue reading

Synagogue Wall Collapse Press Release

The Platta Law Firm, PLLC, represents the family of Stanislaw Supinski who died in a New York City construction accident last week.  Our office is in the process of conducting a thorough investigation of this construction accident. Preliminary reports indicate that Mr. Supinski and the other worker injured in this construction accident were performing asbestos abatement on excavated debris near an unsecured wall of a previously burned and structurally unsound synagogue while an excavator was being operated nearby.  This excavation work caused the unsecured wall to collapse onto these two workers and caused Mr. Supinski’s untimely death.  These two workers...

Continue reading

Jak wygrać sprawę o poślizgnięcie na chodniku?

W lutym 2017 klientka naszej kancelarii idąca wraz z synem, poślizgnęła się na oblodzonym chodniku i upadła. Zdarzenie miało miejsce na Brooklynie, naprzeciwko pewnego sklepu. W Nowym Jorku bardzo ważne jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za porządek i utrzymanie chodnika, na wypadek, gdyby komuś zdarzył się wypadek. Zasadniczo, jeśli chodnik znajduje się przed jakimś biznesem, to właściciel tej firmy lub nieruchomości będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek wypadki na terenie jego części chodnika. Ponieważ nasza klientka poślizgnęła się i  upadła przed sklepem spożywczym, było jasne, że to właściciel sklepu i właściciel budynku byli odpowiedzialni za jej niefortunny wypadek.Zimy w Nowym Jorku mogą...

Continue reading

Platta Law Firm, PLLC to Represent Victim of Lower East Side Construction Accident

The Platta Law Firm, PLLC will represent the legal interests of the family of Mr. Stanislaw Supinski, one of the two victims of yesterday’s horrific wall collapse in Lower Manhattan. Mr. Supinski was assisting in the demolition of a Synagogue located on the Lower East Side of Manhattan when an exterior brick wall collapsed, trapping him beneath the rubble. He was rushed to a nearby hospital but did not survive his injuries.“In the wake of such tragedies, the first priority is to be there for a grieving family and ask if such a horrendous circumstance could have been prevented. The...

Continue reading

Pracownik porażony prądem na budowie składa pozew

W 2013 r. pracownik budowlany uległ wypadkowi w czasie wykonywania prac stolarskich na budowie w Nowym Jorku. Przed wypadkiem, właściciel nieruchomości wydzierżawił całą posesję dla innej firmy. Dzierżawca zakontraktował generalnego wykonawcę w celu nadzoru nad budową sklepu na posesji. Z kolei, generalny wykonawca wynajął kierownika budowy, który wynajął firmę (poszkodowanego pracownika), w celu wykonania prac stolarskich na budowie.W dniu wypadku, pracownik wykonywał na budowie prace rozbiórkowe i brygadzista powiedział mu, aby zdemontwał oświetlenie z podwieszanego sufitu, który znajdował się na wysokości ok. 12-tu stóp nad podłogą. Aby dostać się do lampy, pracownik musiał użyć rusztowania, które już znajdowało się na...

Continue reading

Electrocuted construction worker fights for his day in court.

In 2013, a construction worker was injured while performing carpentry work at a construction site in New York.   Prior to the accident, the owner of the property leased it to another company.  The lessee hired a general contractor to oversee the construction of a store at the premises.  The general contractor hired an on-site superintendent who in turn hired the company to perform carpentry work at this project.On the day of his accident, the worker appeared at the job site and received instructions from his foreman.  That day, demolition work was occurring at the premises and the foreman told the...

Continue reading

Jak założyć sprawę z worker's compensation?

Workers Compensation jest roszczeniem ubezpieczeniowym­, które zapewnia świadczenia medyczne i utracone wynagrodzenie dla poszkodowanego i niezdolnego do wykonywania obowiązków pracownika. W przeciwieństwie do postępowania cywilnego, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za doznane obrażenia ciała oraz straty ekonomiczne, sprawy worker’s compensation koncentrują się wyłącznie na zapewnieniu zwrotu straconych zarobków oraz pokryciu świadczeń medycznych. Ponieważ worker’s compensation jest roszczeniem ubezpieczeniowym, pracodawcy są w nim reprezentowani przez swoich ubezpieczycieli. Każdy pracownik, niezależnie od statusu imigracyjnego jest objęty stanowym lub federalnym prawem worker’s compensation.Jeżeli poszkodowany pracownik zdecyduje się na pobieranie świadczeń worker’s compensation, to oznacza to, że pracownik nie będzie mógł wszcząć procesu cywilnego...

Continue reading

How to start a worker's compensation claim?

The worker’s compensation case is an insurance claim that provides medical benefits and lost wages to an employee injured while at work. Unlike a civil lawsuit that is meant to recover damages, worker's compensation exclusively focuses on wage replacement and medical benefits. Because the worker's compensation case is an insurance claim, employers are represented by their insurance carriers and their insurance attorneys. Every employee is covered by either state or federal workers’ compensation law, regardless of immigration status.  And with few exceptions, every employer must obtain workers’ compensation insurance for all of their employees.Our experienced workers’ compensation attorneys will maximize an...

Continue reading